Si mund ta përfitoni më shpejt nënshtetësinë gjermane, procedura më të lehta

Si mund ta përfitoni më shpejt nënshtetësinë gjermane, procedura më të lehta

Ndryshimet e propozuara nga qeveria federale për modernizimin e Ligjit për shtetësinë gjermane parashikojnë marrjen e nënshtetësisë më shpejt dhe në rrugë me të shkurtër, shkruan Schengenvisainfo.com.

Si të merrni një shtetësi gjermane?

Nëse nuk keni ndonjë lidhje familjare me Gjermaninë (d.m.th. asnjë nga prindërit ose gjyshërit tuaj nuk kanë qenë shtetas gjermanë), atëherë rruga juaj e vetme për në shtetësinë gjermane është përmes procesit të natyralizimit. Mënyrat kryesore për t’u bërë shtetas i natyralizuar i Gjermanisë janë përmes punësimit ose martesës, të dyja këto kërkojnë vite.

Nëse keni lidhje familjare, atëherë mund të keni të drejtë të aplikoni për nënshtetësinë gjermane nga prejardhja. Kjo do të thotë që nëse njëri nga prindërit, gjyshërit ose stërgjyshërit tuaj ishte shtetas gjerman, atëherë mund të jeni edhe ju!

Pse të bëheni shtetas gjerman?

Nëse jetoni tashmë në Gjermani dhe nuk planifikoni të largoheni së shpejti, atëherë do ta dini se ka shumë përfitime për marrjen e nënshtetësisë gjermane, si p.sh.

 • Do të mund të largoheni dhe të hyni në vend sipas dëshirës tuaj.
 • Do të merrni një pasaportë gjermane, e cila është një nga më të fortat në botë përsa i përket lëvizshmërisë.
 • Do të keni Lirinë e Lëvizjes në BE dhe akses në tregun e punës të BE-së.
 • Ju mund të votoni për qeverinë gjermane dhe Parlamentin Evropian.
 • Fëmijët tuaj do të bëhen automatikisht shtetas gjermanë.
 • Ju mund të bëheni nëpunës civil në Gjermani.

Si të bëheni shtetas gjerman?

Për të marrë nënshtetësinë gjermane me natyralizim, duhet të jetoni në Gjermani (legalisht!) për të paktën tetë vjet. Kjo do të thotë që së pari duhet të:

 • Aplikoni për vizë gjermane dhe leje qëndrimi të përkohshme. Këto leje janë të vlefshme për një deri në katër vjet, të lëshuara në bazë të natyrës së imigrimit tuaj (për punë, martesë, punë të pavarur, etj). Duhet të aplikoni për rinovim përpara se të skadojë.
 • Aplikoni për t’u bërë rezident i përhershëm i Gjermanisë. Pas rreth katër vitesh jetese në Gjermani me leje qëndrimi të përkohshme, mund të aplikoni për qëndrim të përhershëm.
 • Aplikoni për shtetësinë gjermane. Më në fund mund të aplikoni për shtetësi gjermane të paktën tetë vjet pasi të keni marrë lejen e qëndrimit të përhershëm, me kusht që të plotësoni të gjitha kërkesat, siç përshkruhet më poshtë.

Kërkesat për nënshtetësinë gjermane me natyralizim

Për t’u bërë një shtetas i natyralizuar i Gjermanisë, duhet të plotësoni të gjitha kërkesat e mëposhtme:

 • Ju duhet të keni jetuar në Gjermani për të paktën tetë vjet. Mos harroni se koha që kaloni në Gjermani si turist, student ndërkombëtar ose ilegalisht nuk llogaritet. Në disa raste, koha e kërkuar e qëndrimit mund të jetë më e shkurtër – shih më poshtë.
 • Ju nuk duhet të jeni dënuar për një vepër penale. Nëse jeni aktualisht në mes të një hetimi penal, ju
 • Në momentin e aplikimit, ju duhet të keni një leje qëndrimi të përhershme ose të keni Lirinë e Lëvizjes si shtetas i BE-së.
 • Ju duhet të jeni të punësuar dhe të bëni mjaftueshëm për të mbështetur veten dhe anëtarët e familjes tuaj në ngarkim, pa u mbështetur në përfitimet sociale ose papunësinë.
 • Ju duhet të flisni gjermanisht të paktën në nivelin B1 (të Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës). Niveli B1 do të thotë që ju jeni një përdorues i pavarur, kështu që nuk duhet të flisni rrjedhshëm, thjesht duhet të jeni në gjendje të përdorni gjermanisht sa duhet për të komunikuar në mënyrë të pavarur.
 • Duhet të kaloni testin e shtetësisë gjermane. Ky test përfshin pyetje që masin njohuritë tuaja për sistemin social dhe ligjor në gjermanisht.
 • Ju duhet të hiqni dorë nga shtetësia juaj e mëparshme, përveç nëse:
 • Ju jeni nga një shtet anëtar i BE-së ose nga Zvicra.
 • Shteti juaj aktual i kombësisë nuk ju lejon të hiqni dorë nga shtetësia.
 • Ju pranoni Ligjin Bazë Gjerman, i cili është ligji i Kushtetutës Gjermane. Për ta bërë këtë, duhet të deklaroni se e pranoni atë me shkrim dhe me gojë pranë Autoriteteve të Natyralizimit.

Nëse dëshironi të merrni ndihmë ligjore profesionale kur aplikoni për shtetësi gjermane përmes procesit të natyralizimit, merrni parasysh shërbimet e ekspertëve të Schlun & Elseven Rechtsanwälte. Përfitimi i udhëzimeve ligjore profesionale është se ata mund t’ju këshillojnë bazuar në përvojën e tyre të procesit dhe të sigurojnë që aplikimi juaj të ndjekë kërkesat e sakta të kërkuara nga autoritetet në Gjermani.

A mund të aplikoj për natyralizim më shpejt?

Po, në disa raste, ju mund të aplikoni për t’u bërë shtetas gjerman i natyralizuar më shpejt se në tetë vjet. Kjo perfshin:

Pas shtatë vitesh qëndrimi, nëse keni përfunduar një kurs integrimi të gjuhës gjermane në një Kolegj Komunitar (Volkshochsschule); pas gjashtë vitesh qëndrimi, nëse zotëroni shumë gjuhën gjermane (të paktën niveli B2); pas tre vjet qëndrimi, nëse keni të paktën dy vjet i martuar me një shtetas gjerman.

Çfarë vizash llogariten për nënshtetësinë gjermane?

“Periudha e qëndrimit” e nevojshme për shtetësinë gjermane me natyralizim zakonisht merr parasysh vetëm llojet e mëposhtme të qëndrimit:

 • Viza e punëtorëve të kualifikuar.
 • Viza e studiuesit.
 • Vizë e pavarur ose e vetëpunësuar.
 • Karta Blu e BE-së.
 • Viza martese dhe familjare.
 • Azili apo vizë refugjati.