Bleranda Musa, eksperte për instagram sot lanson shërbimet e saj

Bleranda Musa, eksperte për instagram sot lanson shërbimet e saj

Bleranda është ekspert-ja e parë shqiptare femer në fushen e Instagram-it në Kosov dhe në Ballkan.

Komunikimi dhe biznesi online sot është bërë imperativ kohor dhe i kërkuar për publikun, ku bizneset janë duke u orientuar drejt shitjes online, ajo ka perfeksionuar këtë lëmi në të gjitha sferat si rezultat  ajo ka ndjekur një sërë programesh për nje vit e gjysem me radhë, derisa  ajo ka arritur të bëhet njëra ndër ekspertet e para të Instagram-it në Kosovë, madje edhe në Ballkan, meqë pak e hiq femra shqiptare njihen në këtë fushë.

Kontributi im kyç që mund t’i ofroj, është  t’ iu ndihmoj bizneseve ,dhe ndërmarrësit të menaxhojnë audiencën e tyre, ta pozicionojnë veten si ekspert në fushën e tyre me qëllim që të zhvillojne progres ne shitje dhe të fitojnë kliente dhe reputacion te mirë përmes Instagramit. 

Duke parë përfitimet në fushën e Instagramit sjella 3 shërbime të cilat nuk ishin ofruar ndonjëherë më parë, shërbimet do të ofrohen brenda dhe jashtë vendit..

Shërbimi I pare është: Instagram Audit

Instagram Audit është një ebook që është krijuar në bazë të problematikave që hasin bizneset cdo dite , ku janë të përfshira hapat themelore të instagramit që janë çelësi për sukses.

Në Instagram Audit përfshihet : Handle, Profil pic/Logo, Name, Niche, Bio, Call to Action, Highlights, Content, Captions. 

Si dhe Bonus janë të gjitha programet e nevojshme që duhet të përdoren.

Shërbimi I dytë është: Coaching Call

Është shërbim që ju ofrohet kompanive, ndërmarrësve si dhe personave që janë të interesuar që ta përmirësojnë përformancën e biznesit të tyre në instagram.

Në Coaching call bën pjese: Brendi, Problematikat e biznesit, Strategjit , Auditimi, Dms etj.

Shërbimi I Tretë është: Social Media Marketing

Duke dashur që të ndërtojN një marrëdhënie efektive me audiencën si dhe ta rrisim prezencën online të biznesit tuaj, social media menaxhment ju ndihmon që të organizojmë dhe t'i planifikojmë aktivitetetet e përditshme duke ndërtuar një prani të fortë në rrjetin social Instagram.
Në Social Media Marketing do të përfshihet : Branding, Hashtags, Content, Strategy,  dhe Analytics.

Bleranda theksoi se :

Qëllimi im është të sjellim diqka innovative, dhe këtë po e bëjë cdo ditë duke shpërndarë informacione të vlefshme edhe në instagramin e saj @blerandamusa.

Për Informacion kontaktoni në Instagram: @blerandamusa ose Vizito Website: www.blerandamusa.com