Produkte të letrës me kualitet të lartë nga EKO PAK!

Produkte të letrës me kualitet të lartë nga EKO PAK!

EKO PAK sh.p.k është fabrikë e re për prodhimin e letrës për perdorim në amvisëri dhe hotelëri, me fokus në prodhimin e mbulesave për tavolina, qesëve nga letra, mbajtëse për set tavoline si dhe shumë produkte tjera nga letra.

Fabrika jonë është e themeluar në vitin 2021, biznes drejtuar nga të rinjë me një vision largëpamës dhe me qasje ndaj përmirësimit të prodhimëve konform kërkesave të klientëve. Në prodhimtari, rëndesi të veqant i kushtojmë çdo detaji, qe nga higjiena e deri të kualiteti i produktit final.

Përveq kontrollave nga stafi, produkti final kontrollohet me mekanizma automatik të cilët përkujdesën për prerjen simetrike të mbulesavë në njesi serike, e që pastaj prodhimet kontrollohën dhe verifikohën për të siguruar që në paktim final përfshihen produktët me cilesinë me të lartë për të përmbushur pritshmëritë e klientëve tanë.

Infrastruktura mekanike dhe teknologjike e prodhimit, lejon prodhim të vëllimit të lartë dhe të standardëve me cilësinë me të lartë në tregun tonë dhe atë rajonal, rrjedhimisht sfidojmë edhe konkurencën brënda dhe jashtë tërritorit të Kosovës.

---

MISIONI

Misioni yne është që të ofrojme eksperiencë superiore të klientëve, ofruar produktë me cilësi të lartë, duke vedosur klientin në qëndër të vëmendjës.

---

VIZIONI

Të jemi lidër rajonal në prodhimtarinë e letrës për përdorim në amvisëri dhe hotelëri, të ofrojmë produkte dhe shërbime me standard dhe kualitët të lartë, të ndërtojmë dhe ruajm marëdhënje të qëndrueshme dhe të besuëshme me partnerët dhe klientët tanë.

---

VLERAT

Vlerat tona janë shumë dimënsionale, duke filluar nga profesionalizimi, korrektësia, shpejtësia, dhe të kuptojme kërkesat e klientëve tanë. Në EKO PAK, rëndësi të veçantë i kushtohët rekrutimit dhe avancimit të kuadrovë brenda ndërrmarrjës, duke targetuar kuadrot me përvoje dhe duke ju mundësuar kushte të favorshme për zhvillim profesional.

Eksperienca juaj është prioriteti ynë i parë!

NUMRI KONTAKTUES: 049 239 595

ADRESA: Videjë 32000 Klina, Kosovo

Linku Në Facebook